Pink

Pink

Content Writer

Pink là một content writer người Việt, rất thích tìm hiểu và làm việc về SEO. Pink có 3 năm làm việc cho Skyscanner và 5 năm làm việc trong lĩnh vực i-Gaming. Sở thích của Pink là được đi đây đi đó và làm việc ở những nơi có phong cảnh xinh đẹp.

bài viết | Đã xem 7 tháng trước | Tác giả từ 2022